top of page

Postup pri objednávke porezu:

OBJEDNÁVKA​

 • Jedna objednávka = jeden typ dekoru a hrúbky, nie je možné v jednej objednávke kombinovať viac dekorov.

 • Ak potrebujete objednať viac druhov dekorov, ku každému vytvorte novú objednávku.

 • V prípade ,že Vami požadovaný dekor nenájdete v ponuke napíšte ho do políčka INÝ DEKOR aj s kódom pre jeho presnú identifikáciu.

 • Po úspešnom odoslaní objednávky Vám príde potvrdzujúci mail na mailovú adresu uvedenú v objednávke.

 • Svoju objednávku si tiež môžete uložiť a v spracovaní pokračovať neskôr. Po uložení Vám taktiež príde notifikačný email a odkazom na ktorom budete môcť pokračovať vo Vašej objednávke.

 • K spracovaniu Vašej objednávky dochádza automaticky len po odoslaní objednávky. V notifikačnom emaile Vám systém odošle link pre dodatočnú úpravu údajov v objednávke. Upravovať odoslanú, nie uloženú objednávku je možné iba do toho momentu, kým nedôjde z našej strany k jej spracovaniu.V procese výroby objednávku vidíte ale už ju nemôžete editovať.

 • Hneď ako je objednávka vyrobená Vám systém automaticky pošle informáciu formou SMS na Vami uvedené číslo mobilného telefónu.

 • Do formulára zadávajte vždy rozmer hotového dielu, nič neodpočítavajte, systém si sám urobí odpočet podľa hrúbky ABS.

 • Pri zadávaní rozmerov dielcov sa ich náhľad zobrazuje v okienku kde môžete kontrolovať správnosť údajov a smer kresby.

 • Názov a poznámka v online formulári slúži na Vaše označenie dielcov a tieto údaje sú vytlačené na etikete a nalepené na každom dielci.

 • Ak potrebujete zdvojiť dielce kliknite v riadku na políčko HRÚBKA a vyberte DVOJITÁ / DUPLÁK

 • Políčkom ORIENTÁCIA definujete či je možné daný dielec pri rezaní otáčať. Povolenie otáčania má vplyv na lepšiu materiálovú výťažnosť z celej tabule a je vhodné pri materiáloch bez kresby dreva alebo ak nie je dôležité aby bola kresba zachovaná napr. pri dielcoch ktoré nie sú viditeľné. 

 • Hrany ABS si môžete zvoliť v rôznych hrúbkach pre jednotlivé diely a tiež strany dielcov. Ak objednávate DUPLU systém automaticky pre daný dielec pridelí širšiu hranu

BLOKY

 • Bloky slúžia na spájanie viacerých dielcov, ak je potrebné zachovať prechod kresby dreva cez všetky dielce

 • Dielce musia mať rovnakú šírku. Dĺžku je možné zadávať podľa potrieb, rovnako aj počet kusov

 • Pole pre Blok slúži na číselné označenie bloku, pričom systém automaticky spája dielce s rovnakých číslom do jedného bloku

 • Poradie spájania je zhora od prvého označenia bloku

 • v celej objednávke je možné zadať viac blokov, no každý by mal mat svoje číselne označenie

panelsaw-HPP200.jpg
edge-banding-machine-EDGETEQ-S-380-profi
bottom of page